Odbyt

Firma Zemaspol Uherský Brod a.s začala s ekologickým hospodařením na polích v roce 2009 na výměře přibližně 300 ha. V roce 2015 vznikla společnost Zemaspol odbyt s.r.o, která je dceřinou společností firmy Zemaspol Uherský Brod a.s a zabývá se výlučně ekologickým zemědělstvím. V roce 2020 už hospodaří na ploše 900 ha zemědělské půdy a chová přibližně 200ks skotu plemene Siemental. Na orné půdě se pěstují v ekologickém režimu pšenice ozimá, pšenice špalda, oves jarní a ozimý, triticale ozimé a směsi vikve a obilovin, které v některých letech doplňuje svazenka, pohanka, nebo peluška. Z pícnin se pěstuje jetel luční a jetelotrávy, seno se sklízí z 400ha luk, skot se pase na 70 ha pastvin. Pastviny se budou dál rozšiřovat. Plazivý jetel a hořčice se svazenkou jsou doplňkem osevních postupů pro zelené hnojení. Ekologické pozemky jsou převážně v okolí Šumic a Ujezdce u Luhačovic. Cílem ekologického zemědělství je přispět ke zlepšení životního prostředí, zvýšení rozmanitosti rostlinných i živočišných druhů, zlepšení funkcí půdy při zasakování a akumulaci vody a uchování půdní úrodnosti. V našem případě je nezanedbatelná i produkce surovin pro výrobu biopotravin a biokrmiv, případně osiv. Každoročně vypěstujeme 500-1000 tun obilovin a luskovin, které jsou certifikované jako bioprodukce. Ekologické hospodaření je přísně kontrolované a musí plnit řadu požadavků. Nepoužívá průmyslová hnojiva a pesticidy Do budoucna je možné jeho rozšíření o dalších 100-200 ha.